MCC

Nowa błogosławiona: Maria Celeste Crostarosa – założycielka sióstr Redemptorystek.

Odsłonięcie Jej obrazu podczas Mszy św.  beatyfikacyjnej w Foggia 18.06.2016r.

 

Uroczystość beatyfikacji 18.06.2016:

 

Maria Celeste Crostarosa – przewodniczka na drogach modlitwy

Uwielbiam Cię i błogosławię za to, że mnie stworzyłeś i podtrzymujesz w istnieniu, za obfite odkupienie, a przede wszystkim za dar powołania zakonnego.

Tak każdego poranka modliła się Maria Celeste – włoska mistyczka (1696-1755), założycielka Zakonu Mniszek Redemptorystek. Urodziła się w Neapolu, w licznej, bardzo religijnej rodzinie szlacheckiej, z której dwie siostry, tak jak ona, wstąpiły do klasztoru, a jeden z braci został jezuitą. W tej kochającej się rodzinie wzrastała w pobożności, poznając żywoty świętych, którzy ją fascynowali, aż wreszcie pociągnięta Bożą miłością, zapragnęła naśladować Jezusa bardziej z bliska i wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Pan pociągnął ją na drogę mistycznej modlitwy, a gdy przeniosła się do klasztoru w Scala objawił jej tam swoją wolę, aby w Kościele zaistniał nowy Zakon, który uobecni to wszystko, co uczynił Jezus i będzie nadal kontynuował Jego misję miłości – przypominania o tym, że Bóg ukochał bezgranicznie i bezwarunkowo każdego człowieka. Dzieło to udało się zrealizować we współpracy z ks. Alfonsem Liguori, późniejszym założycielem Zgromadzenia Redemptorystów, wielkim Świętym i doktorem Kościoła. Pierwszy klasztor redemptorystek powstał 13 maja 1731 roku w Scala.

Maria Celeste wiele wycierpiała dla tej sprawy i wskutek nieporozumień ze strony kierownika duchowego i szykan doświadczanych od bliskich sobie osób, musiała opuścić ukochany klasztor w Scala. Nigdy jednak nie opuściło ją pragnienie odpowiedzenia na wezwanie Pana i w końcu założyła wspólnotę zakonną, która żyła objawioną jej Regułą i przez modlitwę wypraszała światu wiele łask. Uczyła tam młodsze siostry modlitwy i sama modliła się gorliwie: Tobie, mój Panie, powierzam tych, którzy zostali poleceni mojej modlitwie; proszę za każdego z nich w sposób szczególny, według ich potrzeb. Spraw, aby wzrastała w nich Twoja Boża miłość… Proszę za wszystkie dusze, które Ty złączyłeś ze mną w Twojej świętej miłości.

Napisała kilkanaście książek o charakterze duchowym, przepełnionych gorącą miłością do Boga, spośród których trzeba przede wszystkim wymienić „Stopnie modlitwy” i „Ogródek duchowy”, dzieła świadczące o jej wyjątkowym zjednoczeniu z Bogiem i głębokim życiu modlitwy. Jej osobowość przyciągała ludzi, którzy pod jej wpływem przemieniali swe życie. Potrafiła też zawierać bardzo głębokie i piękne przyjaźnie, czego przykładem jest choćby relacja ze św. Gerardem. Wśród mieszkańców miasta Foggia z biegiem czasu wzrósł szacunek do niej samej, do jej dzieła, a nawet narodziła się opinia o jej świętości: nazywano ją tam powszechnie  „świętą Przeoryszą”. I w takiej właśnie opinii zmarła w święto Podwyższenia Krzyża, 14 września 1755 roku, kiedy – jak piszą kroniki – czytano jej Ewangelię św. Jana o śmierci Pana Jezusa.

3 czerwca 2013 r. papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót Marii Celeste Crostarosa. W dekrecie nasza Matka nazwana jest „silną kobietą na miarę niewiast biblijnych, mistyczką o wielkim znaczeniu”. Przez wiele lat Maria Celeste była „perłą ukrytą”.

Została ogłoszona błogosławioną w sobotę 18 czerwca 2016 r.  Mszy św. przewodniczył ks. kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jako delegat Papieża Franciszka.

Liturgiczne wspomnienie nowej błogosławionej obchodzone jest 11 września.

Redemptorystki – mniszki klauzurowe – żyją na świecie w 47 klasztorach, w Polsce w Bielsku-Białej.

zyciorys