O NAS

Kilka słów o nas?

Jesteśmy oblatkami przy jedynym w Polsce klasztorze sióstr Najświętszego Odkupiciela -potocznie redemptorystek. Klasztor mieści się w Bielsku, ale my pochodzimy z najróżniejszych stron Polski. Połączył nas Jezus i pragnienie wzrastania  w życiu duchowym, by głębiej żyć Ewangelią a jednocześnie realizować swoje własne powołania.

Jako oblatki jesteśmy wezwane do wnoszenia we wspólnotę Kościoła, w rzeczywistość, w której żyjemy i działamy, stylu życia chrześcijańskiego opartego na Regule Zakonu Najświętszego Odkupiciela. Znaczy to tyle, że staramy się codziennie o świętość, a towarzyszy nam w tym staraniu bł. Maria Celeste Crostarosa. Żyjąc wg ducha Jej reguły chcemy być: „Żywym wizerunkiem Odkupiciela”.

Co trzeba zrobić, by zostać oblatem?

  1. Kochać Jezusa – Odkupiciela i pragnąć być jak On 😉
  2. Przyjechać do Bielska – poczuć klimat modlitwy, poznać siostry klauzurowe
  3. Zaprzyjaźnić się z Matką Celeste
  4. Przejść formację
  5. Odbyć rekolekcje

Co robią oblaci na co dzień?

  1. Są żywymi obrazami Chrystusa
  2. Uczestniczą w sakramentach – zwłaszcza w Eucharystii
  3. Wsłuchują się w Słowo Boże – medytując codziennie przynajmniej 15 min.
  4. Modlą się przynajmniej jedną częścią Liturgii Godzin w ciągu dnia i modlitwą osobistą
  5. Wczytują się w pisma Marii Celeste