SIOSTRY

Każdy klasztor, to mieszkanie Boga. Ten, na wzgórzu Trzech Lipek w Bielsku-Białej, jest takim szczególnym Jego mieszkaniem. O nim chcemy wam opowiadać… To wokół sióstr w nim mieszkających, wydarzeń z nimi związanych, będziemy krążyć. Wszystko co znajdziecie na tej stronie będzie… przybliżeniem ich życia, ich duchowości. Po co? Bo Siostry Redemptorystki – jak powiedział Jan Paweł II – są sercem Kościoła! Więc… Warto poznać ten skarb… i to serce 😉