Modlitwa na dzień 25. każdego miesiąca

Dziękuję Ci, Przedwieczny Ojcze, Boże mojego serca, za to, że w swoim bezgranicznym miłosierdziu dałeś nam Twojego Jednorodzonego Syna, naszego Zbawiciela.

Dziękuję Boskiej Mądrości, Tobie Boże Słowo, że zechciałeś stać się człowiekiem, umrzeć za nas
i wykupić nas swoją najcenniejszą Krwią.

Dziękuję Tobie, Duchu Boży, że w swojej bezgranicznej miłości dokonałeś dzieła Wcielenia,
że przekazałeś nam owoce odkupienia i włączyłeś w wieczne życie dla Jezusa.

Dziękuję Najświętszemu Człowieczeństwu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który wziął na siebie tak okrutną śmierć i gorzkie cierpienie dla naszego zbawienia.

Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystkie rozumne stworzenia, uwielbiam Cię i błogosławię wraz ze wszystkimi Aniołami i Świętymi w niebie. Tylko Tobie należy się chwała i cześć przez całą wieczność. Amen.