Boże Narodzenie 2020

 

 

 

 

” W tej zimnej porze rodzi się On o północy, aby rozjaśnić Twoje ciemności.

Pojawia się jako Dziecię, abyś go mogła objąć i przytulić do swojej piersi.

Potrzebuje ciebie, aby być z tobą w zażyłości;

rodzi się dla ciebie, przychodzi do ciebie nie na tronie majestatu,

ale w stajni, ubogi i wzgardzony przez ludzi,

i pragnie twego serca jako schronienia dla siebie.

Ten Bóg niewidzialny uczynił się widzialnym ze względu na ciebie.

Chce być przez ciebie poznany, umiłowany i utulony”.

 

Tymi słowami, bł. Marii Celeste Crostarosy, życzymy Wam zdrowych i pełnych Jezusa Świąt!

Redakcja PN