OBLAT – kto to taki?

 

Słowo oblat oznacza z łac. – oblatio = oddanie, ofiarowanie, poświęcenie. Stąd też, święto Ofiarowania (i dzień szczególnych modlitw za osoby konsekrowane) sprawiło, że postanowiłam przybliżyć Wam, czym jest Oblacja przy Zakonie Sióstr Redemptorystek  w Bielsku-Białej.

II Sobór Watykański przypomniał, że do świętości są powołani wszyscy ludzie, nie tylko osoby konsekrowane. Dlatego “oblat czuje się przynaglony do świętości” do podążania za Jezusem, szukania Go, słuchania, wpatrywania się w Niego…

Nasze statuty  już na samym początku głoszą, że:

Oblatura redemptorystowska jest DROGĄ, która pomaga człowiekowi pragnącemu coraz głębiej żyć Ewangelią, wzrastać w życiu duchowym, realizując równocześnie swoje własne powołanie. 
(Statut oblata świeckiego klasztoru mniszek redemptorystek – dalej w skrócie SO)

W ten sposób powstaje specyficzny typ duchowości ludzi żyjących zwyczajnie w świecie, opierających wszakże swój styl życia chrześcijańskiego na Regule Zakonu Najświętszego Odkupiciela – oraz na tym wszystkim, co wynika z bezpośrednich kontaktów  z konkretną naszą Rodziną zakonną, do której – przez złożenie oblackich przyrzeczeń – zostali niejako wszczepieni. (SO)

Oblaci ofiarowują się Bogu w określonym klasztorze, z którym czują żywotną łączność, uczestnicząc w modlitwie, w podejmowanych inicjatywach oraz, według swych możliwości, służąc swymi umiejętnościami i czasem. (SO)

 

Oblaci nie składają – w przeciwieństwie do mniszek – ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Po roku kandydatury – składają jedynie uroczyste przyrzeczenie, które obliguje ich do kierowania się w życiu tą samą Regułą, którą żyją mniszki. Jest to Reguła Zakonna – podyktowana przez Jezusa Matce Marii Celeste Crostarosie.

Oblatem może być osoba świecka tak stanu wolnego, jak i żyjąca w małżeństwie (zarówno kobieta, jak i mężczyzna), która ukończyła 18 rok życia. Aktualnie jest nas 5 oblatek w tym 3 panny i 2 mężatki. Kto wie? Może kiedyś doczekamy się jakiegoś oblata? Może właśnie to czyta?;)

 

Jeśli chodzi o nasze obowiązki – to są one promieniste;):

Oblat zobowiązuje się do stylu życia, który zapewnia promieniowanie duchowości redemptorystowskiej poza mury klasztoru. Daje świadectwo chrześcijańskiej wartości życia redemptorystowskiego stwarzając w swej rodzinie i w swoim środowisku atmosferę sprzyjającą budzeniu się powołań. (SO)

Stara się nie zaniedbywać żadnego środka, ani żadnej możliwości, aby Jezus był poznawany i kochany w jego otoczeniu. W tej wędrówce towarzyszy mu Matka Maria Celeste Crostarosa. Postępując według ducha jej Reguły, stawia sobie za cel “być żywym wizerunkiem Odkupiciela” – przez nieustanne wpatrywanie się w Niego. (SO)

Do naszych “obowiązków” należą więc:

  • regularne uczestnictwo we Mszy Św.
  • codzienna – przynajmniej 15 minutowa – medytacja Słowa Bożego
  • przynajmniej  1 część z Liturgii Godzin odmówiona w ciągu dnia
  • pełne uczestnictwo w sakramentalnym życiu Kościoła
  • modlitwa osobista
  • raz na kwartał uczestnictwo w spotkaniu oblackim w klasztorze
  • raz w roku osobiste rekolekcje
  • ponadprzeciętna więź z Siostrami w Bielsku-Białej;)

Jeśli ktoś poczuł się wezwany do kroczenia tą drogą – zapraszamy do kontaktu z nami lub z naszymi Siostrami;)

Zachęcamy Was, do kroczenia tą drogą i pozdrawiamy!

z modlitwą – siostry oblatki;)