Litania do bł. Marii Celeste Crstarosy

Litania do błogosławionej Marii Celeste Crostarosy

Założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela

 

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Najświętszego Odkupiciela, módl się za nami.

 

Błogosławiona Mario Celeste, módl się za nami.

Bł. Mario Celeste, umiłowana córko Ojca Przedwiecznego…

Bł. Mario Celeste, oblubienico Chrystusa Odkupiciela…

Bł. Mario Celeste, duchowy ogrodzie dojrzałych owoców Ducha Świętego…

Bł. Mario Celeste, Matko i Założycielko Zakonu Najświętszego Odkupiciela….

Bł. Mario Celeste, Siostro i Przyjaciółko Misjonarzy Redemptorystów…

 

Bł. Mario Celeste, miłująca Chrystusa Ukrzyżowanego…

Bł. Mario Celeste, lecząca miłością i modlitwą zranione członki Chrystusa…

Bł. Mario Celeste, płonąca żarem Ducha Świętego…

 

Bł. Mario Celeste, z Maryją kontemplująca Chrystusa w prostocie Nazaretu …

Bł. Mario Celeste, z Maryją obejmująca Krzyż w każdym cierpieniu …

Bł. Mario Celeste, z Maryją troszcząca się o Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa…

 

Bł. Mario Celeste, wsłuchana w Boże Słowo…

Bł. Mario Celeste, wzorze radosnej kontemplacji…

Bł. Mario Celeste, przewodniczko na drogach modlitwy…

Bł. Mario Celeste, ofiarna i odważna mistrzyni życia w miłości wzajemnej…

Bł. Mario Celeste, urzeczona godnością dziecka Bożego i oblubienicy Słowa…

Bł. Mario Celeste, zamieszkująca w otwartym Sercu Pana…

Bł. Mario Celeste, żywa pamiątko miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka…

Bł. Mario Celeste, żyjąca na co dzień Ewangelią i promieniująca czułością Boga…

Bł. Mario Celeste, żyjąca na co dzień Eucharystią i w miłosnym uniżeniu dająca życie…

Bł. Mario Celeste, adorująca Zmartwychwstałego Pana w Najświętszym Sakramencie…

Bł. Mario Celeste, zachwycona pięknem stworzenia…

Bł. Mario Celeste, wierna sumieniu pośród przeciwności…

Bł. Mario Celeste, ufająca Panu w mrokach nocy ducha …

Bł. Mario Celeste, żyjąca dla chwały Boga i zbawiania braci…

Bł. Mario Celeste, żarliwie modląca się za Kościół i jego pasterzy…

Bł. Mario Celeste, poszukująca w modlitwie zagubionych a odkupionych Krwią Chrystusa…

Bł. Mario Celeste, nasza niebieska Patronko…

 

  1. Módl się za nami, błogosławiona Mario Celeste.
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

 

Boże, który w Duchu miłości prowadziłeś błogosławioną Marię Celeste, dziewicę,

przemieniając ją mocą słowa Twojego Syna,

w żywą pamiątkę Twojej miłości miłosiernej,

przez jej wstawiennictwo i przykład życia udziel także nam

łaski bycia świadkami tajemnicy Odkupienia.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen